คำกลอน นี้ได้ลอกมาจากวิหารล้อมในบริเวณวัดปทุมคงคา
ย่านริมน้ำของย่าน เยาวราช 
[คำกลอน จากวัดปทุมคงคา กทมฯ]