www.derlarrubiz.com

ความเรียงเรื่อง ฉันคือฝัน

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

		 ชีวิตผมเหมือนฝัน
		วันนี้ วันวาน วันพรุ่งนี้
		ฉันมี ฉันเป็น ฉันเห็น ฉันสุข ฉันทุกข์ 
		วันนี้ คือ วันพรุ่งนี้ของเมื่อวาน
		วันวาน คือวันนี้ของวันพรุ่งนี้
		ไม่มีวันไหน อยูได้นาน
		ฉันจึงเหมือนความฝันที่ฉันเป็น
		หากเธอมาอ่านคำของฉันในวันนี้
		ข้อความนี้เขียนเมื่อวานนะ
		แล้ววันวานของเมื่อวานมีคำนึงที่เธอไม่ได้ยิน
		.ฉันรักเธอ.